XS Designer

LasOnAll XS Designer är programmet som kombinerar märkmjukvara, CAD editor, parameter- och gränssnittshantering, sekvensprogrammering och diagnostiska redskap.

Detta Windows-baserade märkprogram gör det enkelt att ha full kontroll och erhålla bästa möjliga märkresultat i alla situationer och applikationer!

Vad klarar LasOnAll XS Designer av att göra?

LasOnAll XS Designer gör det möjligt att skapa grafikfiler som sedan utgör basen för alla märkningar. Det kompletta lasermjukvarupaketet innehåller följande komponenter:

 • USB laser styrkort (Östling LazeCard); inbyggt i Laserkontrollenheten
 • USB driver för laserstyrkortet(Östling LazeCard)
 • Kontrollprogrammet Laser Control för att konfigurera alla laserparametrar
 • Graphic editor XS designer, som skapar de projekt som sedan skickas till lasern för att verkställas

Märkfilen skapas grafiskt med showsoftware LasOnAll XS Designer som kan producera såväl vektorbaserade labels som bitmap och fotografier. Märkfilen kan innehålla följande komponenter:

 • Strings  (text/teckensträngar)
 • Datum / Tid (kan skräddarsys)
 • Räknare
 • Olika Streckkoder
 • DataMatrix och andra 2-D koder
 • Vektoriserade ritformat:  VCT, PLT, DXF * (ej binärt och beroende på version och funktion)
 • Bitmap bilder * (BMP, JPG, GIF)
XS-DESIGNER

Laserstyrkortet (LazeCard) kan dessutom styra tre linjära axlar och en rotationsaxel.

LasOnAll XS Designer gör det möjligt att snabbt och effektivt göra märkningar av högsta kvalitet med varje DPSS laser från Östling Märksystem AB.

Programmet har två olika användarnivåer:
Nivå ”Arbetsläge”: För att utföra i märkfilen specificerade material. Det innebär att den aktuella (redan sparade) märkfilen inte kan ändras på något sätt. Programmet uppdaterar automatiskt alla ”aktiva” komponenter (t.ex. datum och räknare) vid start och avslutning. ”Arbetsläge” nivån kan låsas med lösenord.
Nivå ”Redigera”: För att ändra vektorer (strängar,streckkoder, DataMatrix, CAD filer, etc.) och Bitmapdata (Windows BMP), som skickats till märksystemet och sparas på dess hårddisk.
LasOnAll XS Designer innehåller avancerade funktioner för att skapa märkningsprojekt och enklare arbetsflöden. Bitmap och Vektorgrafik kan läggas in och axelstyrning och/eller olika märkningssekvenser kan tilldelas.
LasOnAll XS Designer innehåller dessutom välutvecklad funktionalitet för att lösa kundspecifika problem via script i Visual Basic, som använder ”Active Script” teknologi.

Nya funktioner i LasOnAll XS Designer:

 • Vidarutvecklad VB Script, med nya objekt och metoder
 • Nya grupperingsfunktioner och objektkombinationer
 • Dialogbox för att importera DXF * och PLT
 • Förbättrade importeringsfilter för DXF *
 • Förenklad hantering av I / O masker för funktionerna ”receive and transmit” och ”Configuring outputs”
 • Nya algoritmer för märkning av bitmaps I olika gråskalor
 • Förbättrad optisk nivåkorrigering
 • Nya Project Function Event
 • Nya sätt för att skapa projektmallar

Infoga grafik i LasOnAll XS Designer:

Tvådimensionell grafik som skapats med andra program (AutoCAD, Corel, Macromedia, Adobe m.m) kan enkelt läggas in i projekt med LasOnAll XS Designer.

Följande format kan importeras:

 • DXF: utbytesformat för tvådimensionell  vektorgrafik som är mycket vanligt I ritprogram( CAD). De flesta vektorgrafikprogram kan hantera det.
 • PLT: vektorformat som utvecklades för att styra nålskrivare (plotters). Filen skapas antingen av olika vektorgrafikprogram via ett exportfilter  eller genom att en plotter av typen  HP 7475 A installeras i operativsystemet.
 • BMP: standardformatet för bitmapgrafik. BMP genereras av lämpliga grafikprogram, digitalkameror och scanners.
 • DIB: Device Independent Bitmap. Jämförbart med BMP. Genereras av lämpliga grafikprogram, digitalkameror och scanners.
 • JPG: Ett av de absolut vanligaste komprimerade bitmapformaten. En fil som konverteras från BMP till JPG blir betydligt mindre.
 • GIF: Jämförbart med BMP-formatet. Genereras av lämpliga grafikprogram, digitalkameror och scanners.
 • VCT: Märkgrafik som skapats av en tidigare version av LasOnAll XS Designer.

Importerad grafik kan placeras fritt i märkfilens arbetsområde och sedan redigeras ( storlek, rotation etc) så att det passar in i det objekt som ska märkas.

Kontakta Oss!
+46 8 514 90 510
+46 8 514 90 529
Senaste produktnyheterna
AIO

AIO – Din kompakta „All In One“ Laser