EMP/KST

EMP/KST är en kompakt märkstation bestående av pneumatiskt system, elektrolytpump, stencilhållare , produkthållare och stativ. Det enkla utförandet gör den mycket lätt att integrera i en produktionslinje. Märkning kan ske på alla metalliska, elektriskt ledande ytor som kan vara härdade, stora eller små, plana eller runda. En särskild doseringsanordning hindrar att elektrolyt kommer utanför märkytan.

EMP
EMP – Märkhuvud

• Oberoende av materialets hårdhet
• Nötningsbeständig och tålig märkning
• Korrosionsfritt märkning
• Svarta eller vita markeringar – beroende på materialet och dess sammansättning (krom, stål, nickel, etc.)
• Även djupmärkningar är möjliga med våra halvautomatiska system
• Låg investeringskostnad och driftskostnader
• Lågt underhåll