FLOWETCH COMPACT

FLOWETCH COMPACT är halvautomatisk, kompakta märkstation bestående av styrenheten EU PULSE, ett pneumatiskt system, skål och och objekthållare. FLOWETCH systemen är speciellt lämpade för märkning av förkromade eller förnicklade produkter som kan vara härdade, stora eller små, plana eller runda. Märkning underifrån är möjlig tack vare att stencilen hela tiden fuktas med elektrolyt och därmed skyddas från överhettning.

FLOWETCH COMPACT

• Oberoende av materialets hårdhet
• Nötningsbeständig och tålig märkning
• Korrosionsfritt märkning
• Svarta eller vita markeringar – beroende på materialet och dess sammansättning (krom, stål, nickel, etc.)
• Även djupmärkningar är möjliga med våra halvautomatiska system
• Låg investeringskostnad och driftskostnader
• Lågt underhåll