Medicinska Industrin

Medicin – instrument, implantat och komponenter
Märkningen av medicinska instrument leder till en förbättring av den interna spårbarheten, vilket säkerställer en effektiv kontroll av varje instrument.

Märkning och identifiering av enskilda instrument före, under och efter sterilisering är viktigare än någonsin i tider av multiresistenta bakterier. Skydda patienter och din personal med våra märkningslösningar – eftersom hälsa är lättare att förlora än att återvinna.

Östling MÄRKSYSTEM är en certifierad HIBC Solution Provider och specialister på Kodmärkning
HIBC är förkortning för ” Health Industry Bar Code” och är också synonymt med en medlemsförening.

Tekniskt definierat är HIBC en standard med en globalt unik struktur, som ursprungligen utvecklades 1986 för streckkoder.

Idag används HIBC med moderna symbologier som kod 128, Datamatrix och QR-kod, samt RFID.

Alla våra märkmetoder kan användas med för kodning wenliggt denna standard.

Mer information om HIBC kan hittas här.

Medical InstrumentsHIBC – The Healtcare Barcode

Av nämnda koder är Datamatrix utan tvekan den vars användning ökar kraftigast p.g.a. den stora mängd information som kan lagras och sedan återkallas inom några sekunder. I synnerhet inom lasermärkning har dessutom denna koderingsmetod förfinats åtskilligt och skall i princip vari såväl läsbar lika länge som lika hållbar som instrumentet eller komponenten den är lasermärkt på.

Den 24 September 2016 blev det nödvändigt för alla nya medicinska instrument av Klass III som ska användas i USA att bära en UDI ( Unique Identifcation Device) som märkts direkt på produkten – en så kallad DPM. Om några år ställs samma krav av FDA för Klass II instrument. Etiketter kan alltså inte längre användas på dessa instrument. Mer info om FDA:s regler hittar du här

Östling intar i dessa sammanhang en unik ställning genom att kunna erbjuda 2 godkända DPM-märkmetoder för instrument och komponenter gjorda av metall, nämligen elektrolytisk etsning och lasermärkning. Dessa märkmetoder klarar upprepad autoklavering utan att märkningen försvagas nämnvärt och producerar märkningar som är direkt framtagna för medicinska applikationer.

Vad gäller instrument, implantat och andra komponenter tillverkade av plast eller kompositer utmärker sig Östling återigen genom att erbjuda det absolut mest heltäckande sortimentet av lasermärkare och märkmetoder som specifikt är framtagna för att märka direkt på såväl pigmenterade som opigmenterade plaster. Detta sker med minimal åverkan på ytan och hög kontrast. Här utmärker sig bl.a. våra Kort Puls Lasers och Gröna Lasers, som tar sig an även de tuffaste opigmenterade eller transparenta polymererna och skapar texter, symboler och kodmärkningar av oslagbar kvalitet och läsbarhet.

Östlings lasermärkare är definitivt inget för bakterier att fästa sig vid!
medical instruments Håll dina patienter och din personal säker! – Rengöring av medicinska instrument kan rädda liv.

Med etsade eller lasermärkta instrument slipper du de bakteriehärdar, som ofta bildas när man använder etiketter.