MODULMAT

MODULMAT är en halvautomatisk, kompakt märkstation bestående av styrenheten EU CLASSIC 300 eller 500, ett pneumatiskt system, skål och och objekthållare. En särskild doseringsanordning hindrar att elektrolyt kommer utanför märkytan.

MODULMAT

• Oberoende av materialets hårdhet
• Nötningsbeständig och tålig märkning
• Korrosionsfritt märkning
• Svarta eller vita markeringar – beroende på materialet och dess sammansättning (krom, stål, nickel, etc.)
• Även djupmärkningar är möjliga med våra halvautomatiska system
• Låg investeringskostnad och driftskostnader
• Lågt underhåll