GDPR

Den 25:e maj 2018 träder den nya EU-lagen GDPR i kraft.
Det är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL).
Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU.

Våra kunder är i stort sätt enbart företag.
Östling Märksystem AB spar information i vårat kundregister såsom:
FÖRETAGSNAMN, ADRESS, ORGANISATIONSNUMMER, TELEFONNUMMER E-POSTADRESS och NAMN PÅ KONTAKTPERSSON.
Då telefonnummer, e-postadress och namn på kontaktperson räknas som personuppgifter så är vi skyldiga att informera om detta.

Enligt den s.k. INTRESSEAVVÄGNINGEN anser vi att det finns ett intresse för oss att spara dessa uppgifter.
För att kunna hålla en dialog och leverera varor till rätt person/företag
eller för att informera våra kunder via e-post om kommande nyheter i vårt sortiment.

Vi har för avsikt att spara dessa uppgifter så länge vi har en relevant leverantör/kund-relation.

Intresseavvägning
”Det kan vara tillåtet att behandla personuppgifter efter en intresseavvägning. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för berättigade intressen
och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre. Barn anses vara särskilt skyddsvärda.
Myndigheter kan inte stödja sin behandling på en intresseavvägning när de behandlar personuppgifter som ett led i fullgörande av sina uppgifter.
Sådan behandling får istället ske med stöd av lag eller annan författning (läs mer under Rättslig förpliktelse och Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning).

Om den registrerade invänder mot en pågående behandling måste den som behandlar personuppgifterna göra en ny intresseavvägning och
upphöra med behandlingen om inte det finns tvingande berättigade skäl.
Om den registrerade invänder mot behandling som sker för direkt marknadsföring måste behandlingen upphöra.”

Om du som kontaktperson inte vill finnas i vårt register, så kontakta oss bara via denna länk:

avregistrera@ostling.com

och skriv vem som ska avregistreras, så tar vi bort alla personuppgifter, angående denna person, som vi har i vårt kundregister.

Kontakta Oss!
+46 8 514 90 510
+46 8 514 90 529
Senaste produktnyheterna
AIO

AIO – Din kompakta „All In One“ Laser