Plastindustrin

En av de absolut starkast växande industrierna och idag bland de snabbaste att automatisera sin verksamhet är de som producerar plastkomponenter och kompositer till Flygindustrin, Bilindustrin och till Medicinska produkter.

Bland de användningsområden för märksystem som då kommer ifråga är en av de viktigaste Spårbarhet via data – ofta i form av koder – som identifierar producent och anger tillverkningshistorik.
I synnerhet är sådan information av stor betydelse för produkter av strategisk betydelse eller med känsliga eller kostsamma applikationer där det är viktigt att känna till hela produktionskedjan för att kunna spåra den ”felande länken”. Skydd mot de växande antalet ”copy cats” är också viktigt.

Ett viktigt exempel är medicinska produkter av plast där kraven på kodmärkningar, ställda bl.a. av FDA, är mycket höga vad gäller märkningens integritet. En vanlig formulering är att ” bakterier ska ej kunna få bättre fäste i märkområdet än i övriga delar av produkten”

plastics industry plastics industry

Lasermärkning – den snabbast växande märkmetoden inom plastindusrrin
Den märkning som krävs för att möta FDA:s ovannämnda krav måste skapa en tydlig kontrast eller färgförändring utan att nämnvärt förändra ytans struktur. Detta kan endast åstadkommas på ett hållbart, hygieniskt och kostnadseffektivt sätt med en lasermärkare avsedd just för plastmärkning.
Med en sådan laser kan man mer eller mindre rikta in laserns parametrar så att dess energi framförallt optiskt påverkar plastens pigment utan att nämnvärt ändra ingående polymerer.
Östling har troligen en helt oslagbar kombination av lasermodeller och tillvalskomponenter för att just skapa kontrast och färgförändringar i plast. Eller vad sägs om följande:
– 5 olika lasermodeller, tre infraröda ( 1064nm) och två gröna (532nm) med rätt dynamik och precision för såväl de snabbaste variabla märkningarna på marknaden och de tuffaste plasterna.
– egenutvecklade metoder för att märka på opigmenterade polymerer av alla slag
– egenutvecklade metoder för att märka PPMA( plexiglas) , PC och andra transparenta polymerer.
– pigment utvecklade specifikt för högkontrastmärkning med laser på svårmärkta plaster
Vi utmanar er därför gärna att finna ett ämne gjort av plast som vi inte kan skapa en färgförändring på!

En annan metod för att lasermärka på plaster är skumning:
En del av plasten värms upp så snabbt att gasbubblor bildas som bäddas in ordentligt i plasten när den svalnar. Ljuset som nu träffar bubblorna ifråga, bryts mer än tidigare och kommer att till stor del reflekteras och få märkningen att se mer eller mindre vit ut. We can purposefully respond to your individual marking and application needs.

Vill du veta mer om våra märkmetoder för plaster och andra ämnen?
Skriv: Ditt Namn, Företag och Vilken märkmetod du är intresserad av och skicka till oss: info.se@ostling.com så mailar vi dig gärna mer information.

Vi erbjuder såväl O.E.M. lasers för er egen integrering i produktionen, som kompletta, nyckelfärdiga helautomatiska online inbyggnationer och off-line manuella, semi-automatiska eller robot-assisterade märkningsstationer.

Parallellt utvecklar vi ständigt nya applikationer just inom plastindustrin bl.a. för att möta det växande behovet av lasers som kan kombinera tvättning av ytor för att höja dess fästande egenskaper med märkning eller lasersvetsning genom transparent plast kombinerad med märkning under ytan eller avlägsnandet med mycket hög precision av tunna skikt i komposita material eller…… .