DataMatrix

2D-Kod (DataMatrix) – Läsare och Kameror

Tillförlitlig läsning av data även efter många år

Direkt applicerade 2D-koder kan läsas med hjälp av handhållna eller fast monterade kamerasystem. De handhållna systemen finns även i en trådlös blåtands version. Koder märkta med laser, PinMarker eller elektrolytetsning kan avläsas tillförlitligt även i en krävande industrimiljö.

Med en tvådimensionell DataMatrix kod kan informationstätheten per ytenhet avsevärt ökas i jämförelse med en endimesionell streckkod. Information som t.ex. serienummer, anställningsdata, tid, batchnummer, materialdata, leverantörsinfo etc. kan rymmas i en enda DataMatrix kod.

Särskilt i framtidsinriktade områden med mycket forskning och utveckling är tydligt idenfierbara komponenter till stor hjälp för att erhålla en väl fungerande process. Defekta komponenter kan snabbt identifieras och ersättas.

Fördelar med ÖSTLINGS 2D-kod kameror

-Snabb avläsningshastighet även på reflekterande ytor och märkningar med låg kontrast
-Kompakt och robust konstruktion
-Målindikator
-Ergonomisk design
-Användarvänligt Windows gränssnitt

Tillbehör: 2D kod Kamera (DataMatrix)

 

 

 

 

 

 

 

 

En Data Matrix-kod kan innehålla stora mängder data som:

 • Serie nummer
 • Personlig data
 • Datum
 • Tid
 • Batch nummer
 • Tillverkare
 • och många fler

Fördelar med  Östling 2D-kod kameror

 • Högsta valhastighet, även med reflekterande ytor och låg kontrastmarkeringar
 • Kompakt och robust konstruktion
 • Mål-indikator
 • Ergonomisk design
 • Användarvänligt Windows-användargränssnittet

Kontakta Oss!
+46 8 514 90 510
+46 8 514 90 529
Senaste produktnyheterna
AIO

AIO – Din kompakta „All In One“ Laser