Lasermärkning

Lasermärkare från Östling Märksystem

– Svensk kvalitet gjord av Tyskland

 

Lasermärkare täcker ett brett spektrum av ytbehandlingstekniker inklusive Färgförändring, Svartmärkning, Gravering, Borttagning av ytskikt (Ablation), Bindning, Brännmärkning, Mjuk Glödmärkning av metaller(Annealing), Svetsning och Skumbildning(plaster).

 

ÖSTLING har ett omfattande utbud av IR Lasers & Gröna Lasers med väsentligt olika pulsegenskaper, viket ger oss oanade möjligheter att skräddarsy märkningar för ett stort antal applikationer med helt olika krav, samtidigt som vi i varje enskild laser har en varierad uppsättning av laserparametrar för att uträtta olika märkuppgifter inom specifika användningsområden.

När du börjar märka med en av våra lasers upptäcker du snabbt hur rik vår mjukvara är på möjligheter vad gäller utformning av märkområde.

 
Lasebox-XS-Rondo

 

Vanliga användningsområden för våra lasermärkare

 • Verktyg
 • Kullager och Rullager
 • Komponenter till Bilar, Lastbilar och Flygplan
 • Kirurgiska instrument och andra Medicinska verktyg, komponenter och förpackningar
 • Produkter och komponenter för Vitvaror och Köksverktyg
 • Speciallösningar för Streckkoder och 2-D koder inom alla industrier, Inte minst för Mikromärkning
 • Estetisk märkning av Reklamartiklar, Skyltar och Märkesprodukter
 • Förpackningar och komponenter till Förpackningsmaskiner

Viktiga parametrar i Märkningsprocessen

– vilka egenskaper måste min laser ha?

 • Rätt Våglängd?
 • Tillräckligt hög Strålkvalitet?
 • Tillräckligt hög Toppeffekt?
 • Tillräckligt kort LaserPuls – Pulsbredd?
 • Nog med Energi per puls?
 • Rätt antal pulser per sekund – Repetitionsfrekvens?
 • Räcker Märkhastigheten?

 

ÖPPNINGSBILD_01-02

 

Vanliga metoder för Lasermärkning, i praktiken ofta kombinerade

Gravering

Toppeffekten är tillräckligt hög för att materialet snabbt ska förångas under märkningen. Resultatet blir en synlig, men ofärgad ”grop” som kan fördjupas genom att låta laserspulsen passera området upprepade gånger. Området som hinner värmas upp (”HAZ”) är begränsat.

Avlägsnande av Ytskikt (Ablation)

Påminner om gravering, men gäller ett begränsat och väldefinierat område/skikt, som ofta har en annan färg och termiska egenskaper än underlaget. Även har behövs en hög toppeffekt och dessutom hög precision för att undvika att underliggande lager påverkas av märkningen. Ett typiskt exempel är anodiseringen av aluminium varvid ett färgat skikt bildas som sedan selektivt tas bort av laserstrålen för att bilda kontrast mot den ljusare bakgrunden av rent aluminium. Night & Day märkning av komponenter i bilens instrumentpanel är ett liknande exempel för plast.

Specifikt för metaller: Mjuk Glödmärkning(Annealing)

Via uppvärmning oxideras de metaller som ingår t.ex. i stål av olika kvalitet. En oxidering sker, som utförd på rätt sätt ger en mycket mörk och skarp märkning med hög kontrast mot bakgrunden(Svartmärkning)
Rent mekaniskt är åverkan på metallen mycket begränsad med ett dju på max. 5 µm. Märkningen bidrar ofta till en effektivare passivering av ytan. Resultatet, är starkt beroende av att man väljer rätt kombination av olika pulsegenskaper.

Specifikt för Plaster; Färgförändring

Hög toppeffekt och en kort laserpuls på några få nanosekunder krävs oftast för att direkt påverka det pigment som finns utan att samtidigt värma upp den omgivande plasten alltför mycket. Genom att selektivt aktivera en kemisk förändring i pigmentet skapas en mycket skarp kontrast med omgivande plast.
I synnerhet med en grön laser är det också möjligt att märka många helt opigmenterade polymer, via karbonisering eller någon annan kemisk process.

Specifikt för Plaster; Skumbildning

I visa polymerer uppstår gasbubblor under ytan när plasten värms upp snabbt. Resultatet blir en märkning, som består av mycket små, rundformiga utbuktningar. Den skumliknande märkningen reflekterar ljus på ett annat sätt än den omgivande plattare ytan och ser därvid ljusare ut. Rätt utförd, med en korrekt avvägning av hög toppeffekt och begränsad energi per puls formas detta ”skum” utan att smälta eller förånga plasten.

Några – av många – fördelar med lasermärkare från ÖSTLING

 • Ett större urval av laserparametrar av grundläggande betydelse för att få exakt den önskade märkningen!
 • Vi bidrar med nära 50 års erfarenhet av märkmetoder så att du får den mest kostnadseffektiva lösningen:
  Du får den laser med rätt våglängd och rätt pulsegenskaper som är bäst för just dina märkbehov!
 • State-of–the-Art pumpteknologi med en betydligt utökad livslängd: i praktiken underhållsfri!
 • Helt luftkylda lasers
 • Kompakt and lätt konstruktion
 • Synnerligen användarvänlig mjukvara för Windows XP/Vista/7/8/10:
  Du skräddarsyr alla dina märkningar med några korta ”klick”!
 • OEM modeller, halvautomatiska märksystem och kompletta lösningar för inbyggnation och integration direkt i produktionsprocessen.

Följ nedanstående länkar för mer information om våra laserprodukter!

Kontakta Oss!
+46 8 514 90 510
+46 8 514 90 529
Senaste produktnyheterna
AIO

AIO – Din kompakta „All In One“ Laser