Rymdindustrin

De krav som ställs på material som används i rymden är de allra högsta. Det yttre skalet på rymdfarkoster får utstå, på grund av friktionsvärme, mycket höga temperaturer under återinträdet i atmosfären.

Materialet får inte uppvisa termisk expansion vid omgivningstemperaturer på upp till -200 grader Celsius i rymden. Dessutom måste materialen trotsa våldsamma elektromagnetisk strålning.

Våra märksystem är framtagna för att orsaka minsta möjliga åverkan på materialets yta eller påverka dess egenskaper. Märkningarna är pålitliga, långsiktiga och tydligt identifierbar även efter de tuffaste förhållanden.

Kompetens från Östling MÄRKSYSTEM.