Om oss

Var kommer vi ifrån?
Under mitten av 1700-talet emigrerade en grupp vallonska stålarbetare från Belgien till Sverige. Deras släktnamn var Pierro. De skapade sig så småningom en förmögenhet inom den expanderande svenska stålindustrin, köpte en egendom och bytte namn till ÖSTLING. Intresset för tekniska ting var stort och de utvecklade maskiner, t.ex. för att forsla torv, gjuta stål och producera spik.

Detta innovativa tänkande, tillsammans med stor villighet att arbeta hårt, har långt senare också satt sin prägel på Rolf Östling. Han föddes i Gävle 1945. Efter sina studier i ekonomi och teknik fick han en idé om att utveckla märksystem.
1968 började han i Ingenjörsfirma Rolf Östling, inhyst i en liten mörk källare, bygga en maskin som köptes av Sandvik, världens största tillverkare av hårdmetall. Nyheter som korrosionsfria elektrolyter och schablon-material med mycket lång livstid, var till hjälp för vidare expansion. Grunden var lagd till ÖSTLING Märksystem AB.

1978 flyttade Rolf Östling till Essen i Tyskland, för att där starta Östling GmbH.
1979 flyttades huvudkontoret till Solingen, därför att i ”Knivbladens stad” har knivsmide och skärverktyg ett världsrykte och den potentiella marknaden var starkt koncentrerad där. Som en följd av kraftig expansion och ökande export, flyttade företaget 1988 till nya lokaler i Solingen och företaget döptes samtidigt om till Östling Markiersysteme GmbH. Produktområdet sträckte sig nu från manuella, till halv- och helautomatiska märkstationer för elektrolytetsning till kompletta automatiska laser system.
1989 utvecklade och lanserade företaget sedan en egen tampongtryckmaskin och 1993 följde nålpräglingssystemet. Bläckstråle- och lasermärksystem kom 1995, och 1997 identifieringssystemen. Under tiden öppnades försäljningskontor i Schweiz, Frankrike, Singapore och USA. Östling har vid huvudkontoret i Solingen, Tyskland, ett modernt utvecklingscentrum, där man utvecklar både hård- och mjukvara inom produktmärkningsområdet.


Östling kan idag tillhandahålla märksystem för praktiskt taget alla typer av produkter.


Med tiden har vi samlat på oss något man inte kan köpa: Erfarenhet och Kompetens.
Vi blickar framåt och glädjer oss tillsammans med er åt en ljusnande framtid.