Utbildning

Utbildning för dig och din personal…
… ingår alltid i vår installation av ditt nya Märksystem från Östling.

Dessutom erbjuder vi skräddarsydda utbildningar för olika märkapplikationer

Specifikt för Lasers har vi ett brett utbud av såväl teoretiska som praktiska fördjupningar för olika märkmetoder och användningsområden. Detta ger er personal ökad förståelse för Kvantfysikens spännande värld och stora möjligheter att utveckla egna laserapplikationer inom ert företag.

Inte minst erbjuder vi en Säkerhetsutbildning för användare av Lasers, som ger dig de kunskaper som är nödvändiga för att ta en L.S.O. test (Laser Security Officer Test), t.ex.. den som erbjuds av Laser Institute of America.

För att veta mer eller boka en utbildning för ditt företag, kontakta oss nu på: info.se@ostling.com


Grundläggande för all utbildning i Lasermärkning är goda kunskaper om hur en laser påverkar och interagerar med de material som ska märkas.

När du väljer en laser för just dina applikationer är det därför viktigt att se till att lasern ifråga fungerar optimalt i just den eller de märkmetoder du behöver använda.

Vi tycker därför att det första steget alltid är att du skickar oss/ besöker oss med prover för märkning, så att vi snabbt kan föreslå den bästa lasern för just Dig.

Du skickar proverna + instruktioner om den märkning som ska göras till:

Östling Märksystem AB
Prästkragens väg 40
132 45 Saltsjö-Boo


Du får snabbt ett svar från oss med utförda märkningar, märkningsprocess/märkmetoder och rekommenderad laser.

Viktiga parametrar i Märkningsprocessen
– vilka egenskaper måste min laser ha?

Rätt Våglängd?
Tillräckligt hög Strålkvalitet?
Tillräckligt hög Toppeffekt?
Tillräckligt kort LaserPuls – Pulsbredd?
Nog med Energi per puls?
Rätt antal pulser per sekund – Repetitionsfrekvens?
Räcker Märkhastigheten?

Vanliga metoder för Lasermärkning, i praktiken ofta kombinerade

Gravering

Toppeffekten är tillräckligt hög för att materialet snabbt ska förångas under märkningen. Resultatet blir en synlig, men ofärgad ”grop” som kan fördjupas genom att låta laserspulsen passera området upprepade gånger. Området som hinner värmas upp (”HAZ”) är begränsat.

Avlägsnande av Ytskikt (Ablation)

Påminner om gravering, men gäller ett begränsat och väldefinierat område/skikt, som ofta har en annan färg och termiska egenskaper än underlaget. Även har behövs en hög toppeffekt och dessutom hög precision för att undvika att underliggande lager påverkas av märkningen. Ett typiskt exempel är anodiseringen av aluminium varvid ett färgat skikt bildas som sedan selektivt tas bort av laserstrålen för att bilda kontrast mot den ljusare bakgrunden av rent aluminium. Night & Day märkning av komponenter i bilens instrumentpanel är ett liknande exempel för plast.

Specifikt för metaller:
Mjuk Glödmärkning(Annealing)

Via uppvärmning oxideras de metaller som ingår t.ex. i stål av olika kvalitet. En oxidering sker, som utförd på rätt sätt ger en mycket mörk och skarp märkning med hög kontrast mot bakgrunden(Svartmärkning)
Rent mekaniskt är åverkan på metallen mycket begränsad med ett dju på max. 5 µm. Märkningen bidrar ofta till en effektivare passivering av ytan. Resultatet, är starkt beroende av att man väljer rätt kombination av olika pulsegenskaper.

Specifikt för Plaster; Färgförändring

Hög toppeffekt och en kort laserpuls på några få nanosekunder krävs oftast för att direkt påverka det pigment som finns utan att samtidigt värma upp den omgivande plasten alltför mycket. Genom att selektivt aktivera en kemisk förändring i pigmentet skapas en mycket skarp kontrast med omgivande plast.
I synnerhet med en grön laser är det också möjligt att märka många helt opigmenterade polymer, via karbonisering eller någon annan kemisk process.

Specifikt för Plaster; Skumbildning

I visa polymerer uppstår gasbubblor under ytan när plasten värms upp snabbt. Resultatet blir en märkning, som består av mycket små, rundformiga utbuktningar. Den skumliknande märkningen reflekterar ljus på ett annat sätt än den omgivande plattare ytan och ser därvid ljusare ut. Rätt utförd, med en korrekt avvägning av hög toppeffekt och begränsad energi per puls formas detta ”skum” utan att smälta eller förånga plasten.


Några – av många – fördelar med lasermärkare från ÖSTLING
Ett större urval av laserparametrar av grundläggande betydelse för att få exakt den önskade märkningen!
Vi bidrar med över 50 års erfarenhet av märkmetoder så att du får den mest kostnadseffektiva lösningen:
Du får den laser med rätt våglängd och rätt pulsegenskaper som är bäst för just dina märkbehov!
State-of–the-Art pumpteknologi med en betydligt utökad livslängd: i praktiken underhållsfri!
Helt luftkylda lasers
Kompakt and lätt konstruktion
Synnerligen användarvänlig mjukvara för Windows XP/Vista/7/8/10:
Du skräddarsyr alla dina märkningar med några korta ”klick”!
OEM modeller, halvautomatiska märksystem och kompletta lösningar för inbyggnation och integration direkt i produktionsprocessen.